Arvioi ammatillinen suuntautumisesi

Arvioi seuraavia ammatillista suuntautumistasi ja kiinnostuksen kohteitasi koskevia väittämiä. Eri ammattialoista esitetään kolme keskeistä piirrettä. Mieti, kuinka kiinnostaviksi ja itsellesi sopiviksi koet nämä piirteet. Paina lopuksi väittämien alla olevaa Valmis-painiketta. Saat tulokseksi ammatillista suuntautumistasi kuvaavan kuvion.

  Ammatti sopii minulle ja kiinnostaa minua
Käytännön ammatit Ei ollenkaan Vain vähän Jossakin määrin Melko paljon Paljon
Työ käytännöllistä, konkreettista, teknistä ja/tai käsin tapahtuvaa, myös fyysistä suoriutumiskykyä vaativaa
Näkee kohtuullisen nopeasti työnsä jäljet
Koulutus ja alalle perehtyminen kohtalaisen lyhytkestoista
  Ammatti sopii minulle ja kiinnostaa minua
Tekniikan ja luonnontieteiden asiantuntijat Ei ollenkaan Vain vähän Jossakin määrin Melko paljon Paljon
Työ vaativan tason tekniikkaan, luonnontieteisiin, tietotekniikkaan tai matematiikkaan liittyvää
Työ vaatii pitkäjänteistä perehtymistä ja tiedon hankintaa
Analyyttisyys ja loogisuus keskeisiä taitoja
  Ammatti sopii minulle ja kiinnostaa minua
Kulttuuriset ja taiteelliset ammatit Ei ollenkaan Vain vähän Jossakin määrin Melko paljon Paljon
Työssä keskeistä kulttuuri, kirjallisuus, kuvataiteet, teatteri, musiikki tai kirjallinen viestintä ja informointipalvelut (kirjastopalvelut)
Työssä tärkeää eläytymiskyky ja avoimuus kokemiselle
Tärkeää kiinnostus kulttuurin, taiteiden ja yhteiskunnan kehitykseen
  Ammatti sopii minulle ja kiinnostaa minua
Kasvatus ja opetus Ei ollenkaan Vain vähän Jossakin määrin Melko paljon Paljon
Työssä keskeistä osata olla kasvattaja, lasten ja varttuvien nuorten kehitystä ohjaava aikuinen
Keskeistä taito välittää tietoa ja ohjata oppilaita itsensä kehittämiseen
Tärkeää kyky ohjata ryhmiä ja hallita sosiaalisesti vaativia ryhmätilanteita
  Ammatti sopii minulle ja kiinnostaa minua
Sosiaalityö Ei ollenkaan Vain vähän Jossakin määrin Melko paljon Paljon
Työ ihmisten yksilöllistä auttamista elämän eri muutos- ja ongelmatilanteissa
Työssä tärkeää kestää ja osata käsitellä sosiaalisia paineita
Neuvottelu- ja järjestelytaidot keskeisiä asiakkaiden usein monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi
  Ammatti sopii minulle ja kiinnostaa minua
Terveydenhuolto Ei ollenkaan Vain vähän Jossakin määrin Melko paljon Paljon
Keskeistä kiinnostus ihmisten fyysiseen terveyteen ja henkiseen hyvinvointiin sekä auttamisen halu
Teoreettista tarkkaa tietoa hallittava eri tehtävissä
Paineen ja kiireen sietokykyä oltava
  Ammatti sopii minulle ja kiinnostaa minua
Johtajat ja hallintoasiantuntijat Ei ollenkaan Vain vähän Jossakin määrin Melko paljon Paljon
Työssä keskeistä työyhteisöjen toiminnan organisoiminen tai kehittäminen
Tärkeää samalla saada työntekijät sitoutumaan työyhteisön tavoitteisiin
Keskeistä myös hallita työpaikan toimintaan ja työntekijöiden asemaan liittyvää lainsäädäntöä
  Ammatti sopii minulle ja kiinnostaa minua
Toimistotyö ja taloushallinto Ei ollenkaan Vain vähän Jossakin määrin Melko paljon Paljon
Toimistotyö ja taloushallinto (asiakirjojen laadinta ja dokumentointi, kirjanpito, rahaliikenteen hoito) kiinnostavat
Keskeistä työssä tarkkuus ja systemaattisuus
Tärkeää työssä myös oma-aloitteisuus ja pitkäjänteisyys

Notice: Use of undefined constant SCRIPT_FILENAME - assumed 'SCRIPT_FILENAME' in /home/geovisa/public_html/kuntavisa2/ammattivisa/tehtava1.php on line 114